Utdrag MB

Utdrag ur


Mirjams Bok

av Mikael Kvist

Ur Förordet


Det här är en oberättad berättelse som förlorades under historiens gång. Den förlorades för att vi någonstans på vägen tappade bort både vår sköra mänsklighet och gudomlighet. Det skedde när horan och helgonet inte längre var ett. Vår gemensamma historia är också historien om varje människa.


Vägen tillbaka till det vi förlorade går genom förlåtelse och kapitulation. Förlåtelse av skör mänsklighet. Förlåtelse av förlorad gudomlighet. Påminnelse om vårt ursprung. Uppväckande av vårt sanna väsen. Helandet sker i oss själva när vi hjälper andra. Helandet i andra sker när vi helat föreställningen om oss själva.


Dessa dikter är väckta ur ett minne av inre dialog ur en förfluten dröm. Denna inre dialog är en kamp som pågår oavbrutet i varje människa och i varje stund tills den slutliga kapitulationen sker. Först när den enda rösten är kvar är kampen över. Då utgår alla tankar, ord och handlingar från denna enda röst och närvaro.


Om du inte varit medveten om dialogen tidigare kommer du knappast kunna undgå att höra den i fortsättningen.


Mikael Kvist


Bokfakta


Författare: Mikael Kvist

Titel: Mirjams Bok

- Den stora kapitulationen

Utgiven: 1992, 2002, 2006

Bindning: Häftad

Format: XXXXXXX cm

Sidor: 105 s

Vikt: 173 g

ISBN: 978-91-88422-02-6

Köp boken i vår Webshop