Recension ÄM

Bokfakta


Författare: Kvist, Mikael

Titel: Ärkeängel MiChaEl

- En ljusets krigare

Utgiven: 1995

Bindning: Häftad

Format: 21x14,5 cm

Sidor: 155 s

Vikt: 218 g

ISBN:  978-91-88422-06-4

Röster & Recensioner


Ärkeängel MiChaEl

av Mikael Kvist

Recension

Boknyhet - Ärkeängel MiChaEl

Ur Vita Vingar


Boken presenterad i detta nummer är ingen traditionellt kanaliserad bok. Informationen avviker från huvudfåran av likformiga budskap. Denna artikel avser att omfatta några av dessa intressanta skillnader och häpnadsväckande påståenden. Manuset har varit flitigt citerat i VV och har nu äntligen kommit ut i sin helhet.


Jordnära och gränslösa


Ärkeänglar är gränslösa själar som är skapta för att kunna nedstiga i skapelsen. Att ärkeänglar kan ta sig en fysisk kropp och att de har varit aktiva i historiens förlopp står i skarp kontrast mot de vanliga föreställningarna. I dessa ses ärkeänglar ofta som passiva krafter och en form av kollektiva grupp-medvetanden. Ärkeänglar finns inte bara i en kropp utan uttrycker en del av sin gränslöshet genom att finnas i flera upplagor. Boken berättar även om orsakerna till varför de finns inkarnerade här och deras svårigheter och smärta att nedstiga till ursprungsplanet på Jorden. Det är en mycket mänsklig beskrivning, långt ifrån det glamorösa.


Kosmiska misslyckanden


I boken berättas om ärkeänglarnas dramatiska begynnelse och den kosmiska katastrofen i och med ljusets och mörkrets splittring. De flesta beskrivningar av ärkeänglar sträcker sig inte så långt bakåt i tiden och har därför gett upphov till föreställningar om ett statiskt universum där ljusets och mörkrets krafter alltid har funnits. Den här boken belyser hur så kallade misstag och misslyckanden kan ske i ett universum med oändliga möjligheter.


Mörker inte ont


Ingående förklaringar ges till ljus-mörker striden på ett sätt som varken förnekar mörkret eller som förklarar det som ont. Det beskrivs snarast som en hatkärlek bakom vilken en önskan finns om förening i det gemensamma ursprunget. Människans bidrag är inte bara att välja sida mot mörkret utan framför allt att bli varse de kollektiva livsströmmarna för att medvetet kunna styra sitt liv. Boken rekommenderar inte att förtränga utan tvärt om - att belysa de skuggade sidorna inom sig själv för att kunna bli ett härdat och slipat redskap i Guds hand. Många missförstånd reds ut, som i traditionell kanalisering ofta ger en militäriskt hård och androgyn bild av ärkeängel Michael. Här framkommer en alternativ bild som är både varm och fast. Du uppmanas att inte lita till andra kanaler, utan i första hand till dig själv. Ett kort belysande citat: ”Genklangen i lyssnaren kan vara renare och närmare än kanalen det kommit igenom!”.


Avsågad uppstigning


Michaels ord om Jordens öde och framtid skiljer sig väsentligt från strömmen av uppstigningskanaliseringar inom New Age. Frekvenshöjning beskrivs som en naturlig planetär process som alltid omfattar hela planetens befolkning - inte några utvalda få! Som konsekvens finns det inte biljetter till första parkett, lika lite som det finns deportationer av kvarsittare. Valet består i aktiv eller passiv medresenär. Annat som kan vara av värde att notera är att den naturliga tidvattenvågen av höjt medvetande redan har passerats. Dock fortsätter höjningen tack vare flera faktorer, varav den viktigaste är ärkeänglarnas fysiska närvaro på Jorden som förankrar fortsatt inflöde lika starkt och starkare än den naturliga vågen.


Slutstriden kontra slutfreden


Den sista och kanske viktigaste punkten jag skulle vilja ta upp om bokens budskap rör slutstriden. Vem är vinnare? Vem kan bli vinnare? Jag avslutar med ett citat taget ur kapitlet ”Universums öde” om en lovande framtid: ”Vad innebär då slutstriden? Vad skulle vara ljusets seger? Det finns bara en seger som är en sann seger. Den är föreningen och freden mellan ljuset och mörkret. När ljus bringats in i mörkret och mörker bringats in i ljuset. När varelser av mörker stolt bär sitt inre ljus och varelser av ljus stadigt bär sitt yttre ljus kring en fast kärna. Detta har nu påbörjats. En ny epok står för dörren.”Upptäcktsfärd i gränslöshetFör dig som vill tänka i nya banor är det en bok att bita i. En bok att både studera och meditera över. Budskapen genomsyras av både klarhet, rakhet och en stor portion värme. Få böcker har presenterat en så ingående bild av ärkeänglars liv och värld. Den är en upptäcktsfärd i gränslöshet som lämnar mycket åt läsaren att finna i meditation och kontemplation.


Köp boken i vår Webshop