Jordens Kristallnät

Jordens Kristallnät

- och dess betydelse för global hälsa

Om boken

Jordens kristallnät är ett outforskat energinät. Det är av största betydelse för vår individuella och globala hälsa. Öppningar i detta

energinät, sk kristallportar, finns på olika platser i naturen. Inom

dessa uppträder ibland tidfenomen. Våra förfäder kände till dessa dimensionsportar och förlade både tempel och gravplatser där. Dess största huvudlinjer sammanbinder flera heliga platser över bl.a Europa

Från omslaget

Nya linjer och nätverk. De senaste åren har intresset för Jordens energistrålning ökat och människor som ägnar sig åt slagrutegång hittar då och då nya linjer och globala nätverk. Mikael Kvist, en av dem, har kartlagt ett nätverk som han kallar Kristallnätet. Enligt Mikael Kvist är Kristallnätet direkt relaterat till mänsklighetens medvetande och utveckling. I detta särtryck ur tidskriften Alphaomega presenterar han sina samlade erfarenheter angående Jordens energistruktur och hälsotillstånd.


Ur innehållet bok


Nya jordenergier kartlagda

Kollapsar linjerna dör samhället

Motpoler som möts.


Om författaren

Läs om Mikael Kvist här och besök gärna hans hemsida


Bokfakta


Författare: Mikael Kvist

Titel: Jordens Kristallnät

- och dess betydelse för global hälsa

Utgiven: 1998

Nytryck: 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2016

Bindning: Häfte

Format: A4

Sidor: 16 s

Vikt: 58 g

ISBN: 978-91-88422-10-1

Köp boken i vår Webshop