Ärkeängel MiChaEl

SPEKTRA-ART Bokförlag

Böcker mellan himmel och jord

Ärkeängel MiChaEl

- En ljusets krigare

Om boken

Vem är han, vår mest kända ängel? Detta är den första inträngande boken om och av Ärkeängeln Michael. Ärkeängeln Michael kommer allt starkare i vår tid till människorna. Han verkar inte bara i de högre sfärerna utan är i högsta grad delaktig på alla nivåer i utvecklingen på Jorden.

Från omslaget

Vem är han, vår mest kända ängel? Detta är den första inträngande boken om och av Ärkeängeln Michael. Den är tillkommen för att ge svar på många frågor som ställts genom tiderna. Först nu är mänskligheten mogen att få en djupare förståelse för det kosmiska drama som utspelar sig på och kring Jorden. Vi lever i ändens tid då det slutliga avgörandet står i kampen mellan ljuset och mörkret - de två kosmiska urkrafterna. Denna påverkar hela Jordens och mänsklighetens existens. Vi själva är i högsta grad delaktiga - genom varje enskild handling och tanke påverkar vi utgången.


Ärkeängeln Michael kommer allt starkare i vår tid till människorna. Han verkar inte bara i de högre sfärerna utan är i högsta grad delaktig på alla nivåer i utvecklingen på Jorden. Michael och andra ärkeänglar har stigit ned till vår jord. Han lever här i fysisk kropp mitt ibland oss. Det är upp till oss att förnimma ärkeänglarna och arbeta för dem så som de arbetar för oss. De ger allt för planen för Jorden.


Ur innehållet bok I

  1. Universums skapelse
  2. Begynnelsen
  3. Michael och Kristus
  4. Gud och kosmos
  5. Lyftandet av Jorden
  6. Människans bidrag
  7. Michael på Jorden
  8. Mörkrets och ljusets natur
  9. Jordens framtid
  10. Människors val


Om författaren

Läs om Mikael Kvist här och besök gärna hans hemsida


Röster och recensioner

Länk till recensioner här


Utdrag

Länk till utdrag här


Bokfakta


Författare: Kvist, Mikael

Titel: Ärkeängel MiChaEl

- En ljusets krigare

Utgiven: 1995

Bindning: Häftad

Format: 21x14,5 cm

Sidor: 155 s

Vikt: 218 g

ISBN:  978-91-88422-06-4

Köp boken i vår Webshop