Utdrag ÄM

Bokfakta


Författare: Kvist, Mikael

Titel: Ärkeängel MiChaEl

- En ljusets krigare

Utgiven: 1995

Bindning: Häftad

Format: 21x14,5 cm

Sidor: 155 s

Vikt: 218 g

ISBN:  978-91-88422-06-4

Utdrag ur


Ärkeängel MiChaEl

av Mikael Kvist

Ur kapitlet: Kap 9 Michael hos människan


Vanligen blir felöversättningar och feltolkningar av Michael både militärisk och hård både i budskap och ton. En mottagare som har svårt att känna skillnad mellan Kristus kärlek och Michaels närvaro står sanningen närmare än den som tolkar ärkeängeln Michaels budskap som hårt dömande. De är två olika själar men står varandra så nära som bara bröder gör. Meddelanden eller kanaliseringar från ärkeängeln Michael är i de flesta fall snarare inspirerade än dikterade. Eftersom hans essens är ständigt närvarande är det möjligt att fånga upp hans egenskaper och översätta dessa till svar på frågor eller frågeställningar. Detta betyder inte att budskapen är felaktiga. Tvärt om kan de vara helt korrekta fast de inte är traditionellt kanaliserade. Ärkeängeln Michael har några få äkta direkta kanaler till människor på Jorden. Michael är inte heller androgyn vilket är en vanlig missuppfattning sedan medeltiden. Han är inte heller enbart en genomsyrande kosmisk kraft vilket ofta kan bli föreställningen om någon tar emot på ett inspirerat sätt, utan han är ett högst påtagligt levande väsen.


Hur känner man igen Michael? När Michael kommer med budskap är det oftast ordlöst. Han uppfyller rummet med sin närvaro och ditt sinne med ett starkt och samtidigt fridfullt ljus. Ofta kommer han i ögonblick av genombrott - du kan märka långt senare när du ser tillbaka med perspektiv på ditt liv att det var i en vändpunkt eller vägval du stod i när ljuset upplyste ditt sinne. Om du får ett meddelande från Michael i ord är de aldrig långa eller svävande, ej heller smickrande. Budskapen karakteriseras av enkelhet och är korta och klara.


Man bör känna till att det är lätt för vilken varelse som helst att ikläda sig rollen som ärkeängeln Michael. Detta kan ske antingen medvetet eller vanligtvis omedvetet hos en kanal. Det finns några sätt för att skärskåda källan. Den som är klärvoajant kan till exempel se om kanalen ifråga har någon aura eller om varelsen stjäl all energi från sin kanal. Den högsta energi som varelser av det slaget kan åstadkomma för att dölja sina sanna egenskaper är att producera auraliknande flammor som på sin höjd blir guloranga i sin ton. För det otränade ögat eller för den som uppfattar auran mer intuitivt kan denna kamouflageteknik endast vara verksam om iakttagaren är omedveten. För det tränade och välutvecklade ögat finns dock ingen tvekan om vad som verkligen döljer sig bakom fasaden. Det kan även vara lätt att särskilja källan om man studerar kanalens motiv med sin kanalisering liksom budskapets innehåll. Viktigast av allt är dock att lyssna till budskapet, om det talar till dig eller inte. Genklangen i lyssnaren kan vara renare och närmare Michael än kanalen det kommit igenom! Stå upp och möt honom själv - inte genom någon. Fyll dig själv och bär själv hans ljus - överlåt inte åt någon annan.


Ärkeängeln Michael kan visa sig för det inre ögat som en gestalt eller bara förnimmas i sina färger. Vanliga färger är djupblå, himmelsblå, gyllene och vitt. Ett av hans vanligaste tecken eller symboler är svärdet. Ibland händer det att han överlämnar ett svärd av klarhet till dig eller till och med ikläder dig en rustning av ljus att bära. I stunder av andlig rening och rensning kan ett plötsligt blixtrande ljus framträda i rummet eller en ögonblicksbild av ett svärd som försvinner lika fort som det kommer. Michaels närvaro kan fylla ett rum, han kan lägga sina vingar kring en hel grupp eller en hel planet. Lika lätt kan han kondensera till en gestalt framför dig. Om flera personer i en grupp upplever samma väsen på samma plats i rummet skall detta tas som ett bevis. Men om flera personer förnimmer olika skall det inte tas som ett bevis på motsatsen - Det är lika lätt för Michael att visa sig individuellt som för alla samtidigt.


Michael kommer med en gåva till alla som vågar ta emot och bära hans närvaro. För att kunna vara en värdig bärare måste du erkänna ditt eget sanna obefläckade väsen. Det skrämmer många att möta och se sin egen oförlåtenhet. På grund av detta arbetar Michael ofta genom och tillsammans med Jungfru Maria (ärkeängel Mariel). Vid uppenbarelser visar de sig ofta tillsammans. Vid kanaliseringar kommer budskap sällan direkt från Michael utan ofta via en annan källa. Till den som skall bli mogen att bära Michaels närvaro kommer den förlåtande kärlekens ängel först och öppnar själen. Efter detta kan sanningens ljus komma och belysa själen innan den till slut är mogen att bära ljuset. 

Köp boken i vår Webshop