Symbolspråk i sägner...

SPEKTRA-ART Bokförlag

Böcker mellan himmel och jord

Symbolspråk i sägner om naturväsen

Om boken

Symbolspråket i sägner handlar om människors möte med livskrafter eller naturkrafter som då och då uppträder i ens medvetande. Det ger vägledning om konstruktiva förhållningssätt till dessa krafter och varnar för konsekvenserna av ett misslyckat förhållningssätt.


Från omslaget

När jag började studera sägner om naturväsen märkte jag att många berättelser fascinerade mig på ett outgrundligt sätt. Det kändes som om de bar på någon hemlighet för mig.erna om symbolspråket fram, pusselbit för pusselbit. Jag började förstå varför dessa typer av sägner hade en sådan attraktionskraft på mig. De handlade om mig, om mitt liv och mina utmaningar. De handlade om min strävan efter att vara hel som människa. På något sätt blev de till ett stöd i denna strävan.


Ur innehållet

  1. Några skillnader mellan folksagor och sägner
  2. Möte med livskrafter
  3. Lockelser och längtan
  4. Längtan och repulsion
  5. Att förlösa krafter i vårt undermedvetna
  6. Att göra upp med sitt undermedvetna
  7. Att bejakas utan att fångas


Om författaren

Läs om Janne Hallqvist här


Utdrag

Länk till utdrag här

Bokfakta


Författare: Janne Hallqvist

Titel: Symbolspråk i sägner om naturväsen

Utgiven: 1992

Bindning: Häfte

Format: 14,3x21,0 cm

Sidor: 23 s

Vikt: 38 g

ISBN: 978-91-88422-00-2

Köp boken i vår Webshop